Pijn en genot op #Krachtproef14

 Vuurspuwende opbouwwerkers tijdens #Krachtproef14


Het was genieten geblazen tijdens #Krachtproef14, het driedaagse opbouwwerkfestival dat van 2-4 oktober plaatsvond in het Noord-Limburgse dorpje Meterik. Ruim 100 opbouwwerkers uit het hele land hadden er zich verzameld om uit te wisselen over hun vak.
Vuurspuwende opbouwwerkers tijdens #Krachtproef14

Het festival is uniek in zijn soort. Opbouwwerkers willen er van onderop hun vak ontwikkelen. Zo waren er meer dan 30 workshops en ‘buuts’, de Limburgse variant op de pecha kucha. Die sessies werden voornamelijk verzorgd door opbouwwerkers zelf en door actieve burgers. Ook het debat en de uitwisseling met wetenschap en politiek stond prominent op de agenda. Het werd onder meer gevoed door key-notes van Justus Uitermark, Jornt van Zuilen, Raff Jansen en schrijver dezes.

Het genot zat bij #Krachtproef14 vooral in de energie die de deelnemers bij elkaar wisten op te wekken. Meterik was drie dagen lang het ‘Biddinghuizen’ van het Nederlandse opbouwwerk. Van kamelenkaravanen en vuurspuwers tot eindeloos veel verhalen van gedreven opbouwwerkers en sociaal ondernemers. Maar ook historisch besef is de opbouwwerkers anno 2014 niet vreemd. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens een workshop over opbouwwerk in Nijmegen eind jaren zeventig, waarbij de werkwijze verrassende parallellen met de huidige tijd te zien gaf. Het erfgoed van het opbouwwerk is ook bij de organisatoren in goede handen. Dat hadden ze al aangetoond bij hun eerste #Krachtproef vorig jaar in het Drentse Havelte, waar Jo Boer – een van de founding mothers van het Nederlandse opbouwwerk – voor de Tweede Wereldoorlog haar pionierswerk begon.

En de pijn dan? Die school vooral in twee zaken. Er is veel energie, er zijn veel verhalen, maar hoe draagt dat alles bij aan duurzame vakontwikkeling, waar het toch allemaal om begonnen is? #Krachtproef14 presenteert zich als een beweging van opbouwwerkers van onderop. Dat is erg waardevol en de initiatiefnemers koesteren terecht de energie die dat genereert. Maar om te beklijven en het vak verder te brengen is er meer richting nodig. Welke kant moet het op met het opbouwwerk in Nederland? Is het idee van de participatiesamenleving leidend? Of moet het opbouwwerk meer een eigen positie zoeken? Op #Krachtproef14 werden zulke vragen wel opgeworpen, maar nog niet echt uitgediept. Een tweede pijnpunt betreft de leeftijd van de groep deelnemers: er is dringend behoefte aan jonge aanwas. Dat kan bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met opleidingen en studenten aan te spreken om #Krachtproef15 mee te helpen organiseren. Ondergetekende wil daar graag bij bemiddelen.

Marcel Spierts | 11 oktober 2014

Lofrede Thea Geurtsen

arrow-right
Next post