About

Marcel Spierts is zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en cultuur. Hij werkte lang als docent en onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam. Bij de laatste was hij verantwoordelijk voor de oprichting van Youth Spot, het onderzoeks- en praktijkcentrum voor jongerenwerk. Gedurende vijftien jaar maakte hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en diens voorgangers. Van zijn hand verschenen drie boeken over de sociaal-culturele beroepen: ‘Balanceren en stimuleren’, ‘Beroep in ontwikkeling’ en ‘Werken aan openheid en samenhang’. In 2014 promoveerde hij op de professionalisering van sociaal-culturele beroepen, zoals sociaal-cultureel werkers, jongerenwerkers, vormingswerkers en opbouwwerkers. De handelseditie van zijn proefschrift is getiteld: ‘De stille krachten van de verzorgingsstaat. Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals’..