Boeken


Professionalisering van sociaal werk. Theorie, praktijk en debat in Vlaanderen en Nederland. Redactie samen met Mariël van Pelt, Rudi Roose, Marc Hoijtink en Lisbeth Verharen. Bussum: Coutinho, 2020.

Basisboek sociaal werk. Activeren, ondersteunen en verbinden. Redactie samen met Frans Spierings. Amsterdam: Boom, 2020 (vierde herziene druk).

Beslissen onder hoogspanning. Sociale wijkteams in actie. Samen met Sanneke Verweij. Utrecht: Movisie, 2020.

De kleur van sociaal werk. Doelen, waarden, mensbeeld. Samen met Henk Geertsema. Amsterdam: Van Gennep, 2019.

De brede basis van het sociaal werk. Grondslagen, methoden en praktijken. Redactie samen met Ard Sprinkhuizen, Margot Scholte, Marc Hoijtink, Ed de Jonge en Lia van Doorn. Bussum: Coutinho, 2017.

Visie en vakbekwaamheid maken het verschil. Over professionele besluitvorming in het sociaal werk. Samen met Mariël van Pelt, Evert van Rest en Sanneke Verweij. Utrecht: Movisie, 2017.

Balansavimas ir aktyvinimas. Metodiskai organizuotas sociokulturinis darbas. Vilnius: Vilnius University Press, 2003.

Werken aan openheid en samenhang. Een nadere verkenning van culturele en maatschappelijke vorming, Maarssen: Elsevier, 2000 (red.). (Reed Business 2001, meerdere oplagen)

Balancieren und stimulieren. Methodisches Handeln in der soziokulturellen Arbeit, Luzern: Interact Verlag, 1998.

Beroep in ontwikkeling. Een oriëntatie op culturele en maatschappelijke vorming, Maarssen: Elsevier, 1998 (red.). (Reed Business 2005, meerdere oplagen)

Balanceren en stimuleren. Methodisch handelen in het sociaal-cultureel werk, Utrecht: LEMMA/NIZW, 1994 (Reed Business 2000, meerdere oplagen)

Tevens vertaald en uitgegeven in het Duits en het Litouws.