rapporten

marcel spierts boeken

Een selectie van onderzoeksrapporten

De jongerenwerker als slijpsteen. Inventief en preventief jongerenwerk in Amsterdam, 2015, pp. 27 (met S. Abdallah) (i.o.v. Combiwel)

Sociale professionals in 2020: een toekomstagenda voor Movisie-vakmanschap. Utrecht: Movisie, 2015, pp. 29 (i.o.v. Movisie)

Goed jongerenwerk vergt goed gesprek. Amsterdam: Gemeente Amsterdam & Youth Spot, 2010, pp. 72 (met S. Abdallah, N. de Boer, E. Sinke en J. Sonneveld) (i.o.v. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam).

Samenspel in De Baarsjes. Pedagogische interventies in de publieke ruimte. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam en SJA, 2007, pp. 50 (met S. Abdallah, A. Bos en S. Hamersma) (i.o.v. De Combinatie).

Boog in de Haagse arena. Lessen trekken uit de casus ‘gebruikersruimte Van der Vennepark’. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, 2006, pp. 20 (met S. Hamersma) (i.o.v. Stichting Boog).

De culturele aanpak. Een wijkgerichte methodiek voor het bevorderen van cultuurparticipatie. Den Haag: Zcala, 2004, pp. 67 (met D. Winkels en W. van de Wetering) (i.o.v. Zcala, Fonds 1818 en Oranjefonds).

Culturele en Maatschappelijke Vorming als beroep: alert en ondernemend. Verslag conferentie Amsterdam en Leiden: Het Leidse Volkshuis en Innovatieproject CMV, 2000, pp. 75 (red.) (i.o.v. Vernieuwingsfonds HBO en AWO-fonds).

Werkboek CMV’ers in actie. Activering en animatie als werkstrategieën. Amsterdam: Innovatieproject CMV, 2000, pp. 120 (red.) (i.o.v. Vernieuwingsfonds HBO en AWO-fonds).

Reflecties op innovatie. Een onderzoek naar het sturen van vernieuwing in de praktijken van culturele en maatschappelijke vorming. Amsterdam: Innovatieproject CMV, 2000, pp. 117 (red.) (i.o.v. Vernieuwingsfonds HBO en AWO-fonds).

Legitimaties voor Culturele en Maatschappelijke Vorming in de ‘laat-moderniteit’. Amsterdam: Innovatieproject CMV, 1996, pp. 135 (red.) (met M. Bierbooms) (i.o.v. Vernieuwingsfonds HBO en AWO-fonds).

Methodiek sociale kaart. Handleiding en projectverslag. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, 1996, (met S. Spinder) (i.o.v. Het Nederlandse Rode Kruis).

Sturen van vernieuwing door netwerkontwikkeling. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, 1989, pp. 30 (met E. Heydelberg).

Informatiebeleid Jeugdzorg 0-14. Een experiment in De Riet/Nieuwland. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, 1989, pp. 32 (met E. Heydelberg) (i.o.v. Gemeente Almelo).

Één lijn voor jongeren in Almere. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, 1989, pp. 52 (met E. Heydelberg) (i.o.v. Gemeente Almere).

Van probleemcultuur naar jeugdcultuur. Amsterdam: SAPA, 1998, pp. 67 (met E. Heydelberg) (i.o.v. Gemeente Almelo).

Belangenbehartiging in de buurt. Over theorie en praktijk. Amsterdam: SAPA, 1987, pp. 62 (red. met T. van Hest en M. van der Werf) (i.o.v. Nederlands Centrum voor Democratische Burgerschapsvorming).

Buurthuizen, steunpunten in de nieuwe stad. Bereik en effectiviteit van het buurthuiswerk in Almere. Amsterdam: SAPA, 1987, pp. 54 (met E. Heydelberg) (i.o.v. Gemeente Almere).