Wetenschappelijke publicaties in het Nederlands

Wetenschappelijke publicaties in het Nederlands

“Voorbij de grenzen van ongelijkheid: Richard Sennett over de sociaal werker als socioloog en onderzoeker”. In: P. Raeymaeckers, J. Gradener e.a (red.) Denken over sociaal werk. Leuven: Acco, 2021 (met J. Gradener).

“Democratisch sociaal werk: van theorie naar werkzame principes”. In: P. Raeymaeckers, J. Gradener e.a (red.) Denken over sociaal werk. Leuven: Acco, 2021 (met P. Raeymaeckers, J. Gradener, P. Cools en E. Mathys).

“Sociaal werkers als democratische professionals”. In: K. Hermans, P. Raeymaeckers, R. Roose & C Vandekinderen (red.) Sociaal werk. Mensenrechten in praktijk. Leuven: LannooCampus, 2019.

marcel spierts boeken

“Jeugd- en jongerenwerk – eigentijdse professionalisering”. In: T. Notten & F. Spierings (red.) Zorgen om de jeugd. Amsterdam: Boom, 2012 (met M. Kooijmans).

“Jeugdige vredesstichters. Het charme-offensief van jongerenbuurtbemiddeling“ In : I. Verhoeven en M. Ham (red.) Brave burgers gezocht. Jaarboek TSS. Amsterdam : Van Gennep, 2010, p. 129-141 (met J. Sonneveld)

“Goed jongerenwerk: aansprekend en assertief”. In: G. Jacobs, R. Mey, H. Tenwolde en Y. Zomer (red.) Goed Werk. Reflexiviteit en normativiteit in professioneel handelen. Utrecht: Humanistics University Press, 2008 (met P. van Vliet).

“Welzijnswerk en de sociale investeringsstaat: burgers binden aan het collectief”. In: E. Engelen, A. Hemerijck en W. Trommel (red.) Van sociale bescherming naar sociale investering? Zoektocht naar een andere verzorgingsstaat. Jaarboek Beleid en Maatschappij. Amsterdam: Boom, 2007 (met N. de Boer en J.W. Duyvendak).

“Een ‘derde weg’ voor de sociaal-culturele professies”. In: Sociale Interventie, 14, 1, 2005, p. 13-21. Tevens opgenomen in: G. van den Brink, Th. Jansen en D. Pessers (red.) Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt. Jaarboek Christen Democratische Verkenningen. Amsterdam: Boom, 2005, p. 234-248.

“De sceptische en de bewogen burger. Vorming, openheid en maatschappelijke betrokkenheid”. In: E. Bertels (red.) Vormen van maatschappelijke betrokkenheid. Brussel: Socius, 2001, p. 15-26.

“De ingebouwde spanning tussen kunst en vorming”. In: P. de Rynck en I. Adriaenssens (red.) Volgt de gids? Nieuwe perspectieven voor educatie en gidsing in musea. Brussel: Koning Boudewijnstichting, 2001, p. 9-27.

“CMV op weg naar een reflectieve professionaliteit”. In: M. Spierts (red.) Culturele en Maatschappelijke Vorming als beroep: alert en ondernemend. Amsterdam: Innovatieproject CMV, 2000.

“Diversiteit als kracht van sociale professies”. In: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, 2, 2000, p. 24-28

“Samenlevingsopbouw”. In: M. Spierts (red.) Werken aan openheid en samenhang. Een nadere verkenning van culturele en maatschappelijke vorming, Maarssen: Elsevier, 2000, p. 121-150 (met H. van der Sterren).

“Inleiding: reflexieve professionaliteit”. In M. Spierts (red.) Werken aan openheid en samenhang. Een nadere verkenning van culturele en maatschappelijke vorming, Maarssen: Elsevier, 2000, p. 11-29 (met N. de Boer).

“Samenhang en veelvormigheid in de praktijken van Culturele en Maatschappelijke Vorming”. In: M. Spierts (red.) Beroep in ontwikkeling. Een oriëntatie op culturele en maatschappelijke vorming, Maarssen: Elsevier, 1998, p. 229-269.

“Inleiding: historische schets”. In: M. Spierts (red.) Beroep in ontwikkeling. Een oriëntatie op culturele en maatschappelijke vorming, Maarssen: Elsevier, 1998, p. 11-28.

“Reflexieve professionalisering en de publieke rol van Culturele en Maatschappelijke Vorming”. In: M. Spierts en M. Bierbooms (red.) Legitimaties voor Culturele en Maatschappelijke Vorming in de ‘laat-moderniteit’. Amsterdam: Innovatieproject CMV, 1996.

“Nieuwe uitdagingen voor activeren en leren in het sociaal-cultureel werk”. In: Vorming, 12, 3, 1997, p. 225-236.

“Sociaal-cultureel werk tussen traditie en experiment”. In: Vorming, 10, 4, 1995, p. 221-234.

“Sociaal-cultureel werk voorbij pretentie en pragmatisme”. In: Vorming, 8, 4, 1993, p. 207-220.

“Culturele en maatschappelijke vorming: (her)profilering van vak, beroep en opleiding”. In: Vorming, 7, 1, 1991, p. 23-35 (met F. Berkers).

“Inleiding: Professionaliteit en agogisch handelen”. Inleiding bij: H. Giesecke Pedagogiek als beroep. Grondvormen van pedagogisch handelen (tevens vertaling). Voorburg: De Meerval, 1991, p. 7-16 (met F. Berkers).