Gespreksleider, dagvoorzitter

Gespreksleider en dagvoorzitter

Een goed ingevoerde expert kan een voordeel zijn als gespreksleider of dagvoorzitter. Als dagvoorzitter denkt Marcel Spierts graag mee over vraagstelling en opzet. Een afwisselend programma en een actieve bijdrage van het publiek of de deelnemers dragen aanzienlijk bij aan een succesvolle conferentie of studiedag.

Quote van een opdrachtgever:

“Graag kom ik terug op de academiedag en jouw rol als dagvoorzitter en facilitator. Ik kan voor meerderen spreken dat we de invulling van deze rol door jou als zeer prettig hebben ervaren. Je hield het overzicht en de tijd in de gaten, gaf mensen de ruimte om te reageren, stuurde de discussie en stelde vragen naar aanleiding van de inleidingen van de sprekers. Dit maakte van de dag een geheel en het bleef interessant voor de aanwezigen. Er zijn maar weinig mensen eerder vertrokken. En dat is voor een academiedag uitzonderlijk. Ik heb de voorbereiding ook als prettig ervaren en dit heb ik ook van de werkgroepleden begrepen. Dit heeft zeker geholpen om goede inhoud en afstemming te bereiken”.