Recensies

Recensies

Sociaal.Net – maart 2015 (door Gie van den Eeckhaut)

S&D – december 2014 (door Margo Trappenburg)

Friesch Dagblad – 23 aug 2014 (door Pieter Anko de Vries) (download)

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – zomer 2014 (door Peter van Lieshout) (download)

Journal of Social Intervention: Theory and practice – 2014 – Volume 23, Issue 2 (door Josje van der Linden) (download)

Zorg & Welzijn, mei 2014 (door Jan Steyaert) (download)

Apache.be – 19 maart 2014 (door Danny Wildemeersch)