Interviews en voordrachten

marcel spierts boeken

Interviews en voordrachten

Interviews

‘Coronacrisis vraagt niet alleen medisch, maar ook sociaal antwoord’. Interview door Marcel Ham. In: Sociale Vraagstukken en Sociaal.Net – maart 2020

‘De kerntaak van sociaal werkers is niet problemen oplossen, maar anderen erbij betrekken’ Door Buurtwijs – juli 2017

‘Bouw mee aan het huis van de sociaal werker’. In: nieuwsbrief Movisie – maart 2015

‘Bij sociaal werk lijkt het alsof iedereen dat kan… niet dus’. In: Jaarverslag 2014 Gezondheidsraad – maart 2015 (door Mieke de Waal)

‘Opbouwwerker wordt onderschat’. In: Limburgs Dagblad – 17 maart 2015 (door René Willems)

‘Ceteris Paribus. Het woord aan…’. In: Economisch Statistische Berichten (ESB) – februari 2015 (door Felix Haan) (download)

‘Marcel Spierts over professionalisering’. Op: website Socius – oktober 2014 (door Geert Frateur)

‘Erken het ambacht van sociaal-culturele professionals’. In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – zomer 2014 (door Jan van Dam, Kees Neefjes en Marcel Ham) (download)

‘De onmisbare spin in het web’. In: Trouw – vrijdag 7 maart 2014 (door Onno Havermans) (download)

‘Hora Est’. In: Folia Magazine – 5 maart 2014 (door Marieke Buijs) (download)
„Mehr Bedächtigkeit trotz Spahrdruck?“ Interview door S. Graff in: Bericht Pro Juventute Zürcher Gemeinschaftszentren, 2005.

“Praktijk en kennisontwikkeling moeten samen op gaan”, interview door A. Onstenk in: De Primo 3, 7, 2005.

“Selectie in het buurthuis. Tourniquet of totaalverbod als extreem antwoord op integratie”. Interview door M. Zuidhof, in: Zorg + Welzijn, 10, 5, 2004.
voordrachten op conferenties en voor organisaties

Uitgegeven voordrachten

“Samenwerking tussen musea & welzijn”. Inleiding Expertmeeting Musea & Welzijn van Cultuurnetwerk Nederland, Nederlandse Museumvereniging, Amsterdams Historisch Museum, 30 januari 2006.

“Op zoek naar samenbindende waarden” In: R. de Witte en H. Michielse; ‘Vormingswerk & de dialoog van moslims, christenen en humanisten. In: Jaarbericht van de Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland, voorjaar 2004.

“Nieuwe bronnen voor sociale professies: een repliek” In: Verslag werkconferentie ‘Versterking professionaliteit sociaal-cultureel werk. Utrecht: NIZW, 2003 (met L. Veldboer, P. Vlaar en F. Peters).

“Wat kan welzijnswerk bijdragen aan sociale veiligheid?” In: S. Floris (red.). Sociaal beleid en sociale veiligheid. Verslag van de conferentie van het Directeurenoverleg Welzijn Utrecht. Utrecht: DUW, 2003.
Ondernemerschap en agogische ambachtelijkheid: een intrigerende relatie. Inleiding Alumnidag CMV-opleiding, Hogeschool van Amsterdam, 2002.
Professionaliteit en ondernemerschap in welzijn: twee botsende logica’s? Inleiding symposium Pro Education, Amsterdam, 2002.

“Vorming als professie: strateeg, grensganger en knutselaar”. In: Verslag werkconferentie Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO), Rotterdam: Gemeente Rotterdam, 2002.

“Innovatie van onderwijs- en leermethoden”. Advies t.b.v. Europees Memorandum over levenslang leren, hoorzitting Europese Unie, 2001.

“Educatie als animatie: metafoor, mentaliteit of methode?” In: Jaarbericht van de Stichting voor Volkshogeschoolwerk, voorjaar 2000.

“CMV in de 21ste eeuw: competentiebevordering als handelsmerk”. In: Wissel, najaar 1998.