Interviews

Interviews

‘Bij sociaal werk lijkt het alsof iedereen dat kan… niet dus’. In: Jaarverslag 2014 Gezondheidsraad – maart 2015 (door Mieke de Waal)

‘Bouw mee aan het huis van de sociaal werker’. In: nieuwsbrief Movisie – maart 2015

‘Opbouwwerker wordt onderschat’. In: Limburgs Dagblad – 17 maart 2015 (door René Willems)

‘Ceteris Paribus. Het woord aan…’. In: Economisch Statistische Berichten (ESB) – februari 2015 (door Felix Haan) (download)

‘Marcel Spierts over professionalisering’. Op: website Socius – oktober 2014 (door Geert Frateur)

‘Erken het ambacht van sociaal-culturele professionals’. In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – zomer 2014 (door Jan van Dam, Kees Neefjes en Marcel Ham) (download)

‘De onmisbare spin in het web’. In: Trouw – vrijdag 7 maart 2014 (door Onno Havermans) (download)

‘Hora Est’. In: Folia Magazine – 5 maart 2014 (door Marieke Buijs) (download)