Artikelen

Artikelen

‘Sociale professionals in 2020: een toekomstagenda’. Op: www.socialevraagstukken.nl – februari 2015

‘Democratische wortels. Over de professionele logica van het sociaal werk’ (met Hans Oostrik). In: Maatwerk – december 2014

‘Investeer in vakmanschap van sociale professionals’. In: Zorg & welzijn – juli/augustus 2014
(download)

‘Voorstellen voor opleidingen sociaal werk overtuigen niet’ (met Lies Schilder). Op: www.socialevraagstukken.nl – juni 2014

‘Sociale professionals: niet ontslaan maar omhelzen’. Op: www.socialevraagstukken.nl – maart 2014

‘Stille krachten van de verzorgingsstaat verdienen beter’ (met Jan Willem Duyvendak). In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – voorjaar 2013
(download)