artikelen en recensies in vaktijdschriften

 

marcel spierts boeken

Artikelen en recensies in vaktijdschriften

Artikelen

‘Beslissen onder hoogspanning. Hoe sociale professionals in wijkteams weloverwogen kunnen opereren’ (met Sanneke Verweij). In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – voorjaar 2020

‘Sociaal werk: hoeder van rechtvaardigheid’ (met Mariël van Pelt). In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – winter 2018

‘Ik neem wel 100 beslissingen per dag’ (met Mariël van Pelt). Op: www.sociaal.net – september 2017

‘Het repertoire waarmee sociaal werkers de polarisatie te lijf kunnen’ Op: www.socialevraagstukken.nl – maart 2017

‘Stille kracht, word een verbinder’. In: Sozio April 2016 Download Interview Sozio

‘Sociale professionals in 2020: een toekomstagenda’. Op: www.socialevraagstukken.nl – februari 2015

‘Democratische wortels. Over de professionele logica van het sociaal werk’ (met Hans Oostrik). In: Maatwerk – december 2014

‘Investeer in vakmanschap van sociale professionals’. In: Zorg & welzijn – juli/augustus 2014 (download)

‘Voorstellen voor opleidingen sociaal werk overtuigen niet’ (met Lies Schilder). Op: www.socialevraagstukken.nl – juni 2014

“Sociale professionals: niet ontslaan maar omhelzen”. Website Sociale Vraagstukken, 15 maart 2014

“Het alledaagse als ambacht“ In: TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 7-8, 2010, p. 22-25 (met M. Kooijmans).

“Straffer én socialer. Een uitweg uit de patstelling in het debat over moeilijke jongeren” In: TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 62, 6, 2008, p. 12-16 (tevens redactie themanummer) (met M. Kooijmans).

“Nawoord: Mores leren met cultuur” In: A. Bos e.a. (red.) All Stars. Life is a performance. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam en SJA, praktijkreeks, 2006, p. 58-62. Tevens opgenomen in: Brotherhood Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam en SJA, praktijkreeks, 2006, p. 43-47. en All Stars Catch. Walk of life. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam en SJA, praktijkreeks, 2007, p. 64-68..

“Cultuur als contrapunt. Pleidooi voor culturele interactie en creatieve wijken” In: TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 59, 9, 2005, p. 20-25 (met W. van de Wetering en D. Winkels).

“De professionaliteit gesmoord. Donkere wolken boven sociaal-cultureel werk en opbouwwerk”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 57, 5, 2003. (met L. Veldboer, P. Vlaar en F. Peters)

“Een ongemakkelijke pacificatie. Professionele verlegenheid bij verscherpte verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 56, 11, 2002 (met J.W Duyvendak).

“De ongemakkelijke relatie tussen praktijk en opleiding”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 54, 12, 2000 (tevens redactie themanummer) (met J.W. Duyvendak).

“De achilleshiel van het NIZW”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 54, 1-2, 2000.

Vaste rubriek ‘buitenland’ in TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

“De verspreiding van empowerment. Kleine genealogie van een begrip”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 53, 11, 1999.

“Lokale participatie als booming business? Community development in de VS. Tijdschrift voor de Sociale Sector, 53, 9, 1999.

“Katalysator in de stedelijke openbaarheid. Soziokulturelle Arbeit in Duitsland”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 53, 6, 1999.

“Musea profileren hun sociale functie. Sociale cultuur in VS en Engeland”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 53, 4, 1999.

“Voorposten van de politiek. Animation in Frankrijk”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 52, 11, 1998.

“Sociale economie in Zwitserland en België”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 52, 9, 1998.

“Plattelandsvernieuwing in Vlaanderen”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 52, 6, 1998.

“Eén uur per dag leren”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 52, 1-2, 1998.

“Het Jordaaneffect bij stedelijke vernieuwing in Engeland”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg. 51, 11, 1997.

“Onzichtbaar leren in sociale bewegingen”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 51, 9, 1997.

“De kracht van ouderdom (2)”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 51, 6, 1997.

“De kracht van ouderdom (1)”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 51, 4, 1997.

“Morrelen aan de grenzen van arbeid en economie”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 51, 1-2, 1997.

“Stemverheffing tegen de armoede”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 50, 11, 1996.

Recensies

“Vief en kloekmoedig. Dertig jaar vormingscentrum Trijn van Leemput in Utrecht”. Recensie in: Jaarbericht van de Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland, 2002.

“Pastor en agoog in het spiegelpaleis”. Recensie van A. Baart (red.), “Kerken en sociale interventie. Een introductie”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 51, 3, 1997.

“Achter de coulissen van de verzorgingsstaat. Recensie van J. van der Lans, De onzichtbare samenleving. Beschouwingen over publieke moraal”. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, 50, 1-2, 1996.