Onderzoek

Onderzoek

Marcel Spierts heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring met praktijkgericht onderzoek. Hij verricht verschillende typen onderzoek, variërend van evaluatieonderzoek en verkennend onderzoek tot innovatieonderzoek en beleidsonderzoek. Marcel Spierts is gespecialiseerd in onderzoek naar de rol van sociale en publieke professionals bij actuele maatschappelijke vraagstukken. Bij dit onderzoek spelen professionals zelf bij voorkeur een actieve rol. Het doel is niet alleen om inzicht te krijgen in het handelen van professionals en de resultaten die ze boeken, maar ook om kennis en ideeën ‘van buitenaf’ en ‘van binnenuit’ zoveel mogelijk te benutten en op elkaar in te laten werken.